Behöver du hjälp? 
Ring eller besök våra butiker

Ticket Garanti – vårt avbeställningsskydd!

3 anledningar till att du alltid kan känna dig trygg och få pengar tillbaka med Ticket Garanti om något oförutsett inträffar:

Oförutsedda händelser kan uppstå

Ibland sker oförutsedda händelser. Kanske blir du beordrad att jobba, eller faktiskt får drömjobbet. Vädret kanske hindrar dig, eller du kanske träffar den stora kärleken och hellre stannar hemma. Resan krockar kanske med ett bröllop eller ett jubileum som du gärna vill vara med på. Med Ticket Garanti kan du avboka resan på grund av många olika anledningar.

Avboka fram till 3 timmar innan påbörjad resa

Med Ticket Garanti kan du avbeställa resan ända fram till 3 timmar före avresa. Ticket Garanti tecknar du vid beställning av resan, och du betalar den samtidigt. Vid eventuell avbokning av resan återbetalas allt bortsett från beloppet du betalade för Ticket Garanti samt en självrisk på samma summa.

Inget krav på läkarintyg

Med ett traditionellt avbeställningsskydd måste du ha läkarintyg för att få pengar tillbaka för en resa du inte längre kan åka på. Med Ticket Garanti behöver du inget läkarintyg och kan avboka av andra anledningar än sjukdom.

Ticket Garanti

Fördelar

 Få tillbaka pengar, även vid flygbolagskonkurs!


 Avboka resan fram till 3 timmar före avresa!


 Inget krav på läkarintyg!


 Inga komplicerade regler

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Ticket och dig som resenär om du väljer att boka Ticket Garanti, vilket är Tickets tilläggstjänst rörande avbeställningsskydd.

1.    Premier och självrisk

Samtliga priser och premier anges per person och i svenska kronor. Utöver själva premien för Ticket Garanti utgår även en självrisk för det fall du väljer att avboka din resa. Premien och självrisken varierar beroende på resans pris. Pris och självrisk som anges vid köptillfället gäller.

 

2.    Villkor 


2.1    Vad som omfattas av Ticket Garanti
2.1.1    Ticket Garanti gäller för resor med reguljärflyg samt för hotellbokning och vid hyra av bil. Observera att Ticket Garanti inte gäller för charter.

2.1.2    Ticket Garanti är personlig. Alla resenärer som omfattas av den bokade resan måste därmed ha tecknat varsin Ticket Garanti. För det fall resa, och inte endast hotell, har bokats måste en Ticket Garanti vara tecknad även för barn under två (2) år om de ska omfattas av skyddet. Om endast hotell har bokats behöver inte en Ticket Garanti vara tecknad för barn under tolv (12) år utan dessa omfattas av vårdnadshavarens/vuxen resenärs Ticket Garanti i detta sammanhang.

 

2.1.3 Ticket Garanti täcker en resekostnad om maximalt 25 000 SEK per person och resa. Belopp därutöver täcks inte av Ticket Garanti. Med resekostnad avses kostnad för flygbiljett (inklusive eventuella avgifter för bagage, måltider och val av sittplats), hotell och hyrbil bokat genom Ticket. Andra tilläggstjänster eller mer- och omkostnader som uppstår till följd av avbeställningen omfattas inte av Ticket Garanti.

 

Exempel: kostnaden för ett hotellrum fördelas på antalet boende. Om antalet boende förändras till färre förändras inte rumspriset. Kostnaden för rummet är den samma oavsett antal boende i rummet och merkostnaden betalas då av medresenärerna.


2.2    Giltighet och betalning

2.2.1    Ticket Garanti måste bokas och betalas senast samtidigt som den resa som Ticket Garanti avser bokas och betalas. Ticket Garanti gäller endast för den resa som tjänsten köpts för.

2.2.2    Ticket Garanti gäller vid avbeställning i samband med oförutsedda händelser som till exempel: 
(i)    du får inte semester,
(ii)    du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete,
(iii)    en naturkatastrof hindrar dina resplaner,
(iv)    du drabbas av en flygbolagskonkurs,
(v)    det är oroligheter på ditt resmål,
(vi)    olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall drabbar dig, en nära anhörig, medresenär eller någon du har för avsikt att besöka, eller
(vii)    liknande.

2.2.3    Vid fastställande av premien ska inte kostnaden för Ticket Garanti inräknas i resans pris.

 2.2.4    Kvittot, eller i förekommande fall kvittona, måste specificera att Ticket Garanti har tecknats. För det fall att Ticket Garanti avser hyrbil måste hyrbilskvittot för vid bokningen angiven referensperson specificera att Ticket Garanti tecknats. Kvittot/kvittona blir därmed ett Ticket Garantibevis vilket behövs för ett giltigt avbeställningsskydd.

2.2.5    Ticket Garanti börjar gälla då Ticket mottagit betalning för premien och upphör att gälla tre (3) timmar före det att resan påbörjats. Resan ska anses påbörjad vid den tidpunkt då det senast varit möjligt för resenären att checka in vid för resan aktuell flygplats eller hotell (se exempel nedan). Vid resor som omfattar såväl ut- som hemresa (tur och retur) kan Ticket Garanti endast utnyttjas före utresan påbörjats enligt ovan. Det är inte möjligt att endast avboka del av flygresa (t ex hemresa) mot Ticket Garantin. För det fall Ticket Garanti endast avser hyrbil upphör Ticket Garanti att gälla tre (3) timmar före den tidpunkt då det senast varit möjligt att kvittera ut hyrbilen. För det fall resan omfattar fler moment än ett av reguljärflyg, hotell eller hyrbil kan Ticket Garanti endast utnyttjas under förutsättning att resan enligt ovan inte har påbörjats, eller att Ticket Garanti inte har upphört, för det första delmomentet i resan. För de fall Ticket Garanti omfattar fler olika produkter kan enskild produkt avbokas mot Ticket Garanti. Ticket Garantin är då förbrukad och gäller ej för kvarvarande produkter. En ny Ticket Garanti kan tecknas för kvarvarande produkter i samband med avbokning.

2.3    Avbeställning

2.3.1    Avbeställning ska göras till Ticket Privatresor via telefon 0771-45 67 89 eller i någon av våra butiker. För det fall avbeställning sker utanför våra öppettider, med kort tid till avresa, avbeställer du direkt hos berörda flygbolag och respektive hotell/arrangör.

2.3.2    Vid avbeställning av resa har resenären inte rätt att få tillbaka vad hon/han betalat för Ticket Garanti (premien) och tillämplig självrisk enligt ovan tillkommer.

2.3.3    Ticket Garanti är personlig, eventuella merkostnader för medresenärer som inte tecknat Ticket Garanti omfattas således inte av Ticket Garanti och ersätts inte vid avbeställning.

2.3.4    Återbetalning sker i normalfallet inom två (2) veckor från avbokningstillfället. Återbetalning görs vanligtvis till samma betalmedel som användes vid betalningen av resan. Om resan betalades med betalkort i butik så måste kunden infinna sig i butiken med samma betalkort för att återbetalning ska kunna genomföras till kortet. Om kunden inte har möjlighet att infinna sig i butiken så sker återbetalning istället till kundens bankkonto.

2.4    Övrigt

2.4.1    Ticket Garanti gäller inte för sällskap om tio (10) personer eller fler. För bokningar i detta avseende, vänligen kontakta oss på gruppresor@ticket.se för ytterligare information och villkor.

2.4.2    Ticket förbehåller sig rätten att vid misstänkt missbruk neka resenär köp av Ticket Garanti.

* * *

Stäng

Hjälp att boka?

Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, så ringer vi upp dig så fort vi kan!