0771 - 456 700 Våra butiker

TicketGaranti – vårt avbeställningsskydd

Avboka resan och få pengar tillbaka!

Ibland sker oförutsedda händelser. Kanske beviljas du inte semester av chefen, eller så får du faktiskt drömjobbet. Dåligt väder eller oroligheter på resmålet kanske gör att du vill ställa in resan, eller så¨träffar du den stora kärleken och hellre stannar hemma. Resan kanske krockar med ett bröllop, eller så blir du eller någon i din närhet plötsligt sjuk. Med Ticket Garanti slipper du oroa dig – händer något oförutsett kan du enkelt avboka din resa och få pengar tillbaka.

Hur det funkar

Du kan lägga till Ticket Garanti när du bokar din resa hos Ticket. Om du sedan avbokar resan så återbetalas du för flygbiljetter, hotell och hyrbil upp till 25 000 kr/person. Du återbetalas inte det belopp du betalade för Ticket Garantin, och det utgår även en självrisk på samma belopp.

Inget krav på läkarintyg

Med ett traditionellt avbeställningsskydd måste du ha läkarintyg för att få pengar tillbaka för en resa du inte längre kan åka på. Med vår unika Ticket Garanti slipper du krångliga regler och kan avboka av många olika anledningar, utan krav på intyg.

Avboka fram till 3 timmar innan påbörjad resa

Du kan avboka resan ända fram till 3 timmar före avresa. Det är bara att ringa oss på 0771-456 789 eller besöka någon av våra butiker, så hjälper vi dig. För det fall avbokning sker utanför våra öppettider, med kort tid till avresa, kontaktar du även berörda flygbolag.

Observera att du bara kan lägga till Ticket Garanti på resor som du bokar hos Ticket, och tjänsten går endast att teckna i samband med att du bokar din resa – den kan inte läggas till i efterhand.

Fördelar

 Få tillbaka pengar, även vid flygbolagskonkurs!


 Avboka resan fram till 3 timmar före avresa!


 Inget krav på läkarintyg!


 Inga komplicerade regler

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Ticket och dig som resenär om du väljer att boka Ticket Garanti, vilket är Tickets tilläggstjänst rörande avbeställningsskydd.

1. Premier och självrisk
1.1 Premien för Ticket Garanti varierar beroende på bland annat resans pris. Det pris som anges vid köptillfället gäller.

1.2 Utöver premien utgår även en självrisk för det fall du väljer att bruka din Ticket Garanti och avboka din resa. Självriskens belopp är detsamma som beloppet för premien som betalades vid bokningstillfället.

 

2. Villkor
2.1 Ticket Garanti gäller för resor med reguljärflyg samt för hotellbokning och vid hyra av bil. Observera att Ticket Garanti inte gäller för charter.


2.2 Ticket Garanti är personlig. Alla resenärer som omfattas av den bokade resan måste därmed ha tecknat varsin Ticket Garanti. Om endast hotell har bokats behöver inte en Ticket Garanti vara tecknad för barn under tolv (12) år utan dessa omfattas av vårdnadshavarens/vuxen resenärs Ticket Garanti i detta sammanhang.

2.3 Ticket Garanti täcker en resekostnad om maximalt 25 000 svenska kronor per person och resa. Belopp därutöver täcks inte av Ticket Garanti. Med resekostnad avses kostnad för flygbiljett (inklusive eventuell bagageavgift och platsavgift), hotell och hyrbil bokat genom Ticket. Andra tilläggstjänster eller mer- och omkostnader som uppstår till följd av avbeställningen omfattas inte av Ticket Garanti.

2.4 Vid bokning av hotell eller hyrbil fördelas kostnaden på samtliga resenärer. I de fall antalet resenärer minskar men bokningen behålls sker inga delåterbetalningar.

2.5 Ticket Garanti måste bokas och betalas senast samtidigt som den resa som Ticket Garanti avser bokas och betalas. Ticket Garanti gäller endast för den resa som tjänsten köpts för.

2.6 Ticket Garanti gäller vid avbeställning i samband med oförutsedda händelser som till exempel:
(i) du får inte semester,
(ii) du blir uppsagd från ditt arbete och ska söka eller påbörja ett nytt arbete,
(iii) en naturkatastrof hindrar dina resplaner,
(iv) du drabbas av en flygbolagskonkurs,
(v) det är oroligheter på ditt resmål,
(vi) olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall drabbar dig, en nära anhörig, medresenär eller någon du har för avsikt att besöka, eller
(vii) liknande.

2.7 Kvittot, eller i förekommande fall kvittona, måste specificera att Ticket Garanti har tecknats. För det fall att Ticket Garanti avser hyrbil måste hyrbilskvittot för vid bokningen angiven referensperson specificera att Ticket Garanti tecknats. Kvittot/kvittona blir därmed ett Ticket Garantibevis vilket behövs för ett giltigt avbeställningsskydd.

2.8 Ticket Garanti börjar gälla då Ticket mottagit betalning för premien och upphör att gälla tre (3) timmar före det att resan påbörjats. Resan ska anses påbörjad vid den tidpunkt då det senast varit möjligt för resenären att checka in vid för resan aktuell flygplats eller hotell. Vid resor som omfattar såväl ut- som hemresa (tur och retur) kan Ticket Garanti endast utnyttjas före utresan påbörjats enligt ovan. Det är inte möjligt att endast avboka del av flygresa (t ex hemresa) mot Ticket Garantin. För det fall Ticket Garanti endast avser hyrbil upphör Ticket Garanti att gälla tre (3) timmar före den tidpunkt då det senast varit möjligt att kvittera ut hyrbilen. För det fall resan omfattar en kombination av reguljärflyg, hotell eller hyrbil kan Ticket Garanti endast utnyttjas under förutsättning att resan enligt ovan inte har påbörjats, eller att Ticket Garanti inte har upphört, för det första delmomentet i resan. För de fall Ticket Garanti omfattar en kombination av reguljärflyg, hotell eller hyrbil kan enskild produkt avbokas mot Ticket Garanti. Ticket Garantin är då förbrukad och gäller ej för kvarvarande produkter. En ny Ticket Garanti kan tecknas för kvarvarande produkter i samband med avbokning.

3 Avbeställning
3.1 Avbeställning ska göras till Ticket Privatresor via telefon 0771-45 67 89 eller i någon av våra butiker. För det fall avbeställning sker utanför våra öppettider, med kort tid till avresa, avbeställer du direkt hos berörda flygbolag och respektive hotell/arrangör.

3.2 Ticket Garanti är personlig, eventuella merkostnader för medresenärer som inte tecknat Ticket Garanti omfattas således inte av Ticket Garanti och ersätts inte vid avbeställning.

3.3 Återbetalning sker i normalfallet inom två (2) veckor från avbokningstillfället. Återbetalning görs vanligtvis till samma betalmedel som användes vid betalningen av resan. Om resan betalades med betalkort i butik så måste kunden infinna sig i butiken med samma betalkort för att återbetalning ska kunna genomföras till kortet. Om kunden inte har möjlighet att infinna sig i butiken så sker återbetalning istället till kundens bankkonto.

4 Övrigt

4.1 Ticket Garanti gäller inte för sällskap om tio (10) personer eller fler. För bokningar i detta avseende, vänligen kontakta oss på gruppresor@ticket.se för ytterligare information och villkor.

4.2 Ticket förbehåller sig rätten att vid misstänkt missbruk neka resenär köp av Ticket Garanti.

* * *

Hjälp att boka? clear
Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, nedan. Vi har just nu längre väntetider än vanligt, men ringer upp så fort vi kan!
Tack! clear

Contact us
KUNDSERVICE
Behöver du hjälp? clear