0771 - 456 700 Våra butiker

Tickets köp- och resevillkor.

1. Generellt

1.0.1    Vi är en förmedlare av produkter från flygbolag och andra leverantörer, såsom hotellagenter, biluthyrningsfirmor mm. Dessa fördelar själva antalet platser till olika priser som vi presenterar på vår hemsida. De priser och antal platser vi visar är helt utanför vår kontroll och inget som vi ansvarar för


1.0.2    Vid kontakt med oss angående din beställning är det endast du som huvudbokare/beställare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Var god ha ordernummer och/eller bokningsnummer till hands vid kontakt


1.0.3    När slutbetalning kommit oss tillhanda och så snart vi administrerat din beställning kommer vi skicka e-post med information om din order. Vi administrerar normalt beställningar inom 48 timmar från betalningstillfället


1.0.4    Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka


1.0.5    Vid bokning under helg eller helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag


1.0.6    Färdhandlingar levereras till den e-postadress du angivit i bokningen. I de fall du som kund önskar få färdhandlingar levererade per post tillkommer en administrativ avgift för detta.


1.0.7    Vi ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar


1.0.8    Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan vi som förmedlare inte hållas ansvarig för detta


1.0.9    I övrigt gäller svenska lagar och förordningar

2. Kundens ansvar

2.0.1    Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp


2.0.2    Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit

bekräftelse/resehandlingar inom 48 timmar eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående


2.0.3    Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar, pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs


2.0.4    Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post


2.0.5    Det är mycket viktigt att du anger en korrekt e-postadress då vi ej ansvarar för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar


2.0.6    Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.


2.0.7    Som kund är du skyldig att påtala fel eller brister på plats för att vi ska kunna hjälpa till att åtgärda problemet. Se vidare punkt 10


2.0.8    Som kund är du skyldig att innan bokning upplysa om viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan

3. Beställning

3.0.1    Minimiålder för att boka resa på vår hemsida är 18 år


3.0.2    Vi kan inte hantera beställningar med endast barn/ungdomar under 18 år


3.0.3    Din bokning är ej bindande så länge du ej genomför en betalning eller väljer fakturering


3.0.4    Beställningen blir automatiskt avbokad om du inte slutför din betalning eller väljer fakturering före den tid som anges vid bokning


3.0.5    Ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte för transporter och relaterade tjänster såsom inkvarteringar

4. Betalning

4.0.1    Du måste vara 18 år för att betala på vår hemsida


4.0.2    På betalsidan framgår villkoren för betalning av just din specifika beställning


4.0.3    Om du uppger felaktiga uppgifter kan du även i efterhand krävas på kostnader som uppstår


4.0.4    Vi ansvar ej för betalningar som ej kommit oss tillhanda på grund av tekniska problem utanför vår kontroll


4.0.5    Din beställning måste slutföras före den tidpunkt som anges vid bokning. Om ett köp inte är slutfört före denna tidpunkt bokas din beställning av med automatik


4.0.6    Vi använder så kallad SSL-kryptering. Detta skyddar alla betalningsdata inkl kortnummer mot att obehöriga ska kunna läsa dessa


4.0.7    För information avseende betalningssätt, se Information om betalning

5. Priser

5.0.1    Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i beställningen


5.0.2    Extra kostnader för t ex bagage, seating och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori


5.0.3    Lokala skatter kan förekomma, som t ex turistskatt (city tax) eller flygplatsavgift. Dessa bekostas lokalt på egen hand


5.0.4    Leverantörer av flyg, hyrbil och hotell har olika förköpskrav för olika produkter/priser


5.0.5    Som förmedlare reserverar vi oss mot eventuella pris- och biljettändringar från flygbolag och/eller andra leverantörer såsom hotellagenter och biluthyrningsfirmor


5.0.6    Vid flygplatsbyte kan transferkostnad uppstå som inte ingår i resans pris


5.0.7    Vid lång transit ingår ej övernattning eller annan kompensation


5.0.8    Om du genomför en bokning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället

6. Ombokning/ändring

6.0.1    Om flygbolaget, hotellet eller hyrbilsleverantören tillåter ombokning eller namnändring tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift på 595 SEK/resenär för denna ändring


6.0.2    Ändringar måste göras i god tid före utresa/hemresa, dock senast två vardagar före resans genomförande

7. Avbokning

7.0.1     Avbokar du din resa innan du valt fakturering eller betalat din beställning utgår ingen kostnad för detta


7.0.2    Avbokar du din resa efter du valt fakturering eller betalat din beställning gäller följande:
Om du inte tecknat något avbeställningsskydd utgår normalt ingen återbetalning. Vid de tillfällen andra villkor gäller framkommer det vid bokningstillfället. I den händelse du måste avboka din resa och inte tecknat avbeställningsskydd försöker vi naturligtvis hjälpa dig att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris mot en administrativ avgift på 595 SEK/resenär. Har du tecknat ett avbeställningsskydd kan du avboka din resa enligt gällande regler för avbeställningsskyddet


7.0.3    Du kan inte avboka en betald resa via hemsidan. Detta måste göras över telefon eller mejl


7.0.4    Om du inte använder utresan (s k "Noshow") blir normalt hemresan automatiskt avbokad av flygbolaget. Flygbolagen medger i dessa fall ingen återbetalning


7.0.5    Om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig

8. Pass, visum och vaccinationer

8.0.1    Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.


8.0.2    Om barn under 18 år ska resa tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare, ensamma, eller om föräldrar/vårdnadshavare har annat efternamn än barnet bör du observera att vissa destinationer kräver ett skriftligt godkännande från vårdnadshavare. För ytterligare information vänligen kontakta leverantören eller ambassad för det aktuella landet


8.0.3    Vi påtar oss inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenären i samband med att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden. Resande som inte har godkända resedokument kan bli nekad ombordstigning eller inresa


8.0.4    Som resenär är du själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i ovan nämnda formaliteter

9. Reseförsäkring

9.0.1    Vi rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser.

10. Avvikelser eller brister i produkten / avhjälpande av fel

10.0.1    Om inte allt varit till belåtenhet måste man på plats försöka rätta till problemet. Påtalar man inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när man kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher


10.0.2    Om problemet inte lösts på plats och du vill göra en reklamation, fyller du i detta formulär Reklamation senast två månader efter hemkomst, såvida synnerliga skäl inte föreligger. I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten, såsom t ex förlorat bagage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll ska denna reklamation omedelbart ställas direkt till berört transportbolag


10.0.3    Om resenären på egen hand bekostar en uppgradering eller köp av annan tjänst på plats utan att först kontakta leverantören, kommer leverantören ej att godkänna återbetalning av dessa kostnader. Transaktionen anses då vara ett bindande avtal direkt mellan resenären och leverantören på plats


10.0.4    Är du inte nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en opartisk institution vars bedömning vi medverkar i och vars utslag vi alltid följer. Vi ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN. Kontakta ARN via www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm
EU-kommissionens webbplats för "online dispute resolution” » Klicka här

11. Förmedling av flygbiljetter

11.0.1    Avtalet för flygningen tecknas mellan dig som kund och flygbolaget. Vi agerar endast som förmedlare och är därmed inte part i avtalet


11.0.2     Flygbolagen ansvarar för korrekt genomförande av transporten . Eventuella brister och/eller klagomål av transporten eller bagagehanteringen måste vändas direkt till flygbolaget


11.0.3    Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor


11.0.4    Som resenär ansvarar du för att själv kontrollera dina flygdetaljer både på ut- och hemresan genom att se tidigare mottaget mejl. Detta hålls ständigt uppdaterat med senaste information om din resa


11.0.5    Tiderna är lokala i det land du reser till, via och från. Du som kund är skyldig att vid bokning uppge korrekt e-postadress samt att bevaka denna i de fall vi skickar information gällande eventuella tidtabellsförändringar


11.0.6    Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar och inställda flygningar


11.0.7    Flygbolaget har rätt att ändra i bokningen inom 24 timmar efter att bokningen är gjord. Om det skulle bli en ändring av pris, förbehåller vi oss rätten att återkomma med prishöjning eller om du föredrar återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället


11.0.8    Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är fyllda 2 år och ännu inte fyllda 12 år. Som spädbarn (infant) räknas barn som (före resan är avslutad) ej hunnit fylla 2 år


11.0.9    Vi kan inte hantera bokningar med ensam åkande barn/ungdomar under 18 år


11.0.10    Vi ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missat flyg beroende på av resenär ej noterad tidtabellsändring


11.0.11    Om du valt att boka en resa bestående av två enkelbiljetter, innebär det att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat så avbokas/ändras inte den andra flygningen per automatik.
Du ansvarar då själv för att boka om biljetten. Eventuella merkostnader står du själv för


11.0.12    Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer eller direkt hos flygbolaget. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör vid dessa tillfällen och står inte för eventuella merkostnader som kan uppstå


11.0.13    Transport vid flygplatsbyte ingår inte i biljettpriset och bekostas på egen hand likväl som övernattning vid lång transit

 

För information om IATA's flygregler » Klicka här
För information om EU's förordning om flygpassagerarens rättigheter gentemot flygbolaget » Klicka här
Förteckning över flygbolag som förbjudits inom EU » Klicka här

12. Flygtider/Tidtabellsändringar

12.0.1    Samtliga tider anges alltid i lokal tid för varje land. Flygbolagen ändrar ibland tidtabeller med kort varsel. Om vi får information från flygbolaget om tidtabellsändring, informerar vi resenären om ändringen via e-post


12.0.2    Vi ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. En tidtabellsförändring berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från oss


12.0.3    Om flygbolaget ställer in din flygresa har du rätt till ombokning till ett senare datum eller återbetalning av biljettpriset från flygbolaget i enlighet med EU:s förordning 261/2004


12.0.4    Om du väljer att anlita oss för att ansöka om återbetalning från flygbolaget så kommer vi ta ut en administrativ avgift på 195 SEK/resenär för inrikesflyg, 395 SEK/resenär för utrikesflyg inom samma kontinent, eller 595 SEK/resenär för interkontinentala flyg. Denna avgift dras av från eventuell återbetalning som erhålles från flygbolaget


12.0.5    I de fall din resa får en tidtabellsförändring informeras du normalt om detta endast via e-post innehållande den nya tidtabellen. Den skickas till den e-postadress du angav vid bokningstillfället. Som resenär bör du därför kontinuerligt kontrollera om du erhållit e-post från oss. Detta behöver man även göra innan hemresa. Flygdetaljer för er resa ska även kontrolleras genom att klicka på tidigare erhållen biljettlänk. Denna hålls ständigt uppdaterad med senaste information om din resa.


12.0.6    Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar du själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om detta. I de fall du bokat en separat anslutningsresa ansvarar vi inte för eventuell utebliven anslutning


12.0.7    Vi ansvarar inte för e-post som av någon anledning inte når mottagaren (exempelvis spamfilter)

13. Bagage

13.0.1    För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida


13.0.2    Vid avbokning återbetalar inte flygbolaget kostnaden för ditt bokade bagage

 

14. Sittplats på flyg

14.0.1    För exakt information om incheckning och sittplatser på flyget på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida


14.0.2    Vid avbokning återbetalas inte kostnaden för din bokade sittplats


14.0.3    Flygbolaget förbehåller sig rätten att ändra din sittplats

 

15. Förmedling av hotell

15.0.1    Vid bokning av hotell ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till hotellet vid ankomst


15.0.2    Om du räknar med att ankomma sent till hotellet, ansvarar du själv för att informera hotellet om detta. Hotellet har rätt att släppa din bokning om sen ankomst inte anmälts i förväg


15.0.3    Önskemål på hotellen kan aldrig garanteras utan är just önskemål


15.0.4    Hotell är inte återbetalningsbara undantaget de hotell som presenteras med ”Fri avbokning” eller liknande i bokningsflödet. Vid avbokningar kommer vi att ta ut en administrativ avgift. Denna avgift dras av från eventuell återbetalning som erhålles från hotellet.


15.0.5    Om inte allt varit till belåtenhet måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher

16. Förmedling av transfer

16.0.1    Du ansvarar själv för att läsa de villkor som gäller just din transfer. Dessa varierar beroende på destination och färdsätt. Villkoren återfinns på din voucher


16.0.2    Vid bokning av transfer ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till transportören


16.0.3    Vi förbehåller oss rätten att återkomma 24 timmar efter bokning eller nästkommande vardag om din transfer inte kunde bekräftas. Full återbetalning för transfern gäller vid dessa tillfällen

17. Förmedling av hyrbil

17.0.1    Du ansvarar själv för att läsa igenom den produktinformation som gäller för din bokning. Villkoren varierar beroende på destination


17.0.2    Vid bokning av hyrbil ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska uppvisas vid upphämtning


17.0.3    När du hämtar ut bilen måste du lämna ett kreditkort i förarens namn där hyrbilsleverantören reserverar en summa i deposition


17.0.4    Är hyrbilen på förfrågan återkommer vi till dig snarast efter beställning


17.0.5    Önskemål om tillval såsom snökedjor, bilbarnstolar eller annat betalas på plats och kan aldrig garanteras


17.0.6    Vid oklarheter vid upphämtning måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet till hyrbilsleverantören eller genom att kontakta det nummer som anges på vouchern

18. Registreringsvillkor och personuppgiftsbehandling

18.0.1     Vänligen se Personuppgiftshantering

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

 

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

 

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

 

1.AVTALET

 

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

Avtalet blir bindande för parterna när rese­nären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar och arrangören skrift­ligen har bekräftat resenärens beställning.

Erlägger resenären inte delbetalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som rese­nären skulle ha betalat, om resenären hade avbe­ställt resan i enlighet med arrangörens avbe­ställningsvillkor.

 

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

 

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

 

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

 

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

 

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

 

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

 

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

 

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

 

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

 

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

 

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

 

2.PRIS OCH BETALNING

 

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd eller reseförsäkring.

 

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

 

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

 

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

 

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

 

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

 

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

Avbeställning bör ske skriftligen. Vid sena avbokningar eller då kontoret är stängt skall avbokning göras direkt till de journummer som lämnats på resehandlingarna.

 

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

 

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

Flygbiljetter är normalt sett personliga och kan ej överlåtas på annan resenär. Överlåtelse av paketresa innebär därför ofta avbokning och nybokning.

 

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 

5.1 Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

 

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

 

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

 

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.
Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

 

6.ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

 

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

 

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

 

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

 

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.

Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Eventuella krav mot transportören (t ex flygbolag) ska riktas mot transportören enligt EU förordningen om flygpassagerarens rättigheter.

 

8.REKLAMATION

 

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. Eventuella brister ska påtalas på plats, till hotell, agent, rederi eller liknande, alternativt till Ticket. Krav ska framställas till Ticket så snart som möjligt, dock senast inom tre månader efter hemkomsten.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

 

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan ingen ersättning påräknas.

 

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

 

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

 

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

 

10.ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

 

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

 

11. TVISTLÖSNING

 

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Hjälp att boka? clear
Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, nedan. Vi har just nu längre väntetider än vanligt, men ringer upp så fort vi kan!
Tack! clear

Contact us
KUNDSERVICE
Behöver du hjälp? clear