Behöver du hjälp? 
Ring eller besök våra butiker

Tickets stödprojekt i Kenya

Vi som arbetar inom rese- och turistindustrin får ofta se mer av världen än andra, vilket också innebär en närmare inblick i den misär som en stor del av jordens befolkning tvingas leva under. Speciellt svårt är det att se barn lida av umbäranden. 

Ticket stödjer sedan flera år New Hope (f d Reseindustrins Barnfond). För snart 20 år sedan bildades fonden av medarbetare som arbetade inom reseindustrin. Idag drivs New Hope som en stiftelse och innehar ett s.k. 90-konto, vilket innebär att Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) kontrollerar hur insamlade medel används. New Hope har en central kostnad som för närvarande uppgår till endast 4% av allt som de samlar in.

Vi uppmuntrar alla anställda att varje månad bidra med 30 kronor. Ticket som företag skänker lika mycket till barnfonden som de anställda tillsammans.

Stahere Girls' Centre

Starehe Boys Centre är en mycket aktad institution som funnits i Kenya sedan tiden för självständigheten 1964. Då fanns många föräldralösa barn efter befrielsekriget. Idén till att hjälpa föräldralösa/fattiga pojkar, som visat framfötterna i skolan till ett bättre liv, genom att ge dem en ordentlig utbildning kom från en brittisk officer, Geoffrey Griffin. Genom hans försorg skapades Starehe Boys Centre i Nairobi, där mer än 12.000 pojkar sedan dess fått en framtid – många av dem har blivit framstående personer i det kenyanska samhällslivet.

2005 påbörjades projektet för en skola för flickor på en farm i en förstad till Nairobi. Syftet med Starehe Girls’ Centre är att hjälpa duktiga flickor från knappa förhållanden att komma vidare i sin utbildning. Skolgång kostar mycket pengar i Kenya, och om föräldrarna har lite pengar, så är det först och främst pojkarna man satsar på. På Starehe Girls Centre får även flickorna en chans. Kenya behöver kvinnliga förebilder.

Skolan är en internatskola. För många flickor är det enda hem de har, så de tillbringar även loven på skolan. Varje år tar man in 80 elever, som valts ut bland ca 10.000 sökande. Det är alltså en rigorös uttagningsprocess. Man är mån om att hålla en hög akademisk standard, men vill också att flickorna idka idrott. Tennis står högt på agendan. Dessutom försöker man lära ut baskunskaper om jordbruk. Man har till och med en ladugård på skolan. Skolan är fortfarande i en uppbyggnadsfas, då all verksamhet är baserad på privata donationer tar det tid att få allt på plats. I Kenya finns mycket etniska motsättningar, men skolan är mycket stolt över att man har alla olika stammar representerade.

Alla våra insamlade pengar går till detta stödprojekt i Kenya, där vi sponsrar ett gäng tjejer på just Starehe Girls’ Centre och kommer att följa dem på sin väg mot att "ta studenten".

Stäng

Hjälp att boka?

Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, så ringer vi upp dig så fort vi kan!