0770 - 45 75 23 Våra butiker

Vår hållbarhetsvision

Vi vill arbeta för ett långsiktigt, hållbart resande – både idag och för kommande generationer. Tillsammans med våra leverantörer och kunder är maximeringen av turismens positiva effekter, liksom minimeringen av de negativa, av allra största vikt. Vår kompetens ger resenärer möjligheter till ett mer hållbart resande, genom att erbjuda och tipsa om mer hållbara val vid en semesterresa utomlands. På så sätt bygger vi de bästa förutsättningarna för framtiden, både för Tickets framtid såväl som för vårt klimat.
 
Vår verksamhet bygger på våra kunders, medarbetares och samhällets långsiktiga förtroende. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och gäller både beslut som påverkar företagets framtid såväl som det dagliga arbetet. Arbetet gäller heller inte bara frågor kopplat till miljö och klimat, utan även medarbetar- och samhällsfrågor.

Socialt ansvar

Turismen är en viktig inkomstkälla för otaliga människor. Hela turismens framtid är beroende av inte bara klimatets tillstånd, utan även samhällets och den lokala kulturens tillstånd på resmålen i värdländerna. Människor vill fortsätta resa till spännande platser, men är idag medvetna om den påverkan som resor och exploatering kan ha.
 

Ticket vill bidra till ett bättre samhälle, och det finns en medvetenhet inom företaget att engagera sig i frågor som ligger nära vår verksamhet. Vi samarbetar därför med organisationen New Hope, vars vision är att alla barn ska ha rätt att gå i skola samt rätt till förebyggande sjukvård, samt ECPAT, ställningstagande mot barnsexturism.

Medarbetaransvar

Ticket är ett utpräglat tjänsteföretag. Medarbetarna, deras kompetens, erfarenhet, trivsel och motivation är därför avgörande. Vår organisation har därför en tydlig värdegrund och ett medvetande om vilka mervärden som ska tas hand om på bästa sätt.

Som arbetsgivare främjar Ticket god hälsa och kompetensutveckling hos våra anställda. Ticket är ett värderingsstyrt företag som påverkar hur vi agerar internt och externt. Denna värdegrund är viktig för vår starka ställning och fortsatta utveckling inom resebranschen.
 

Internt miljöarbete

Omsorg om vårt klimat är en viktig fråga för Ticket och ingår som en integrerad del i verksamheten. Det är en del av vår uppgift att bedriva verksamheten så att de negativa effekterna för vårt klimat minimeras och att råvaror och energi används på ett effektivt sätt, så att en hållbar utveckling främjas.

Detta ska framförallt ske genom att:

  • Främja våra medarbetares engagemang, delaktighet och kunskap kring miljöfrågor. Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete
  • Underlätta för kunden att välja miljövänliga alternativ i reseprocessen
  • Sträva efter att samarbeta med miljömedvetna leverantörer och partners
  • Aktivt arbeta för att minimera pappershantering i den dagliga verksamheten genom att delta i utvecklingen av elektroniska dokument, exempelvis biljetter, följesedlar och fakturor
  • Sträva efter att enbart använda produkter och material som naturen klarar av att bryta ned
  • Effektivisera användningen av el, vatten och energi
  • Använda miljöbilar som tjänstebilar
  • Ha en miljömedveten resepolicy för våra tjänsteresor

I varje butik ska det finnas en miljöansvarig. Deras uppgift är att se till att vi i respektive butik verkar för hållbart resande enligt vår miljöpolicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng

Hjälp att boka?

Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, så ringer vi upp dig så fort vi kan!

Contact us
KUNDSERVICE
Behöver du hjälp? clear