Behöver du hjälp? 
Ring eller besök våra butiker

Klimatneutralisera din resa

Ticket erbjuder dig möjlighet att kompensera för de koldioxidutsläpp som din resa orsakar. Ticket har valt att samarbeta med Tricorona Climate Partner, som är en stor aktör på den internationella marknaden för koldioxidminskningsprojekt. 
 

Vad är klimatneutralisering?

Merparten av vårt resande, boende och konsumtion påverkar klimatet genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid från fossilenergi. Energi kan delas in i fossil och förnybar energi. Fossil energi kommer från t.ex. olja, kol och naturgas medan förnybar energi kommer från exempelvis vindkraft, vattenkraft och solenergi. För att undvika omfattande klimatförändringar måste vi minska världens totala utsläpp av växthusgaser. Det viktigaste du kan göra är att minska dina egna direkta utsläpp.

Ett sätt att är att kompensera sina utsläpp med minskningar någon annanstans i världen. Det kallas ”klimatneutralisering” och fungerar så att man betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp man själv orsakat, som då inte släpps ut någon annanstans. För de utsläpp som finns kvar, kan du neutralisera effekten genom att bidra till ett projekt som leder till att minska utsläpp någon annanstans i världen i motsvarande grad.

När du väljer att beräkna och neutralisera dina utsläpp från din resa via nedanstående länk, bidrar du till utvecklingen av förnybar energiproduktion. 
 

» Klimatkompensera din resa 

Betalning sker med kredit/betalkort, och du får sedan ett certifikat direkt via e-post som beskriver din klimatneutralisering.

Varför rekommenderar vi Tricorona?

Det finns många olika aktörer som erbjuder klimatkompensation och deras projekt varierar stort vad gäller miljönytta, spårbarhet, kvalitet, bidrag till hållbar utveckling etc. Ticket har valt att samarbeta med Tricorona Climate Partner eftersom vi vill ha en trovärdig partner som förstår våra krav på kvalitet. De har stor erfarenhet av att skapa koldioxidneutraliserande projekt världen över och låter alla sina projekt och processer granskas av en oberoende tredje part, Det Norske Veritas, för att säkerställa att modellerna är vetenskapligt grundade och att de faktiskt tillämpas på det sätt som beskrivs. 

Genom att använda Tricorona som partner får Ticket möjlighet att erbjuda klimatneutralisering av högsta kvalitet. De projekt som erbjuds är certifierade under Kyotoprotokollets "Clean Development Mechanism" och de möter dessutom kraven i Gold Standard, en frivillig standard som tagits fram av bland andra WWF International och Greenpeace International. Tricorona tar hänsyn till samtliga växthusgasutsläpp och de kriterier som ställs på projekten är högre än hos många andra aktörers. 

Stäng

Hjälp att boka?

Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, så ringer vi upp dig så fort vi kan!