Behöver du hjälp? 
Ring eller besök våra butiker

Ticket tar aktivt ställning mot barnsexturism. Vi engagerar oss i arbetet mot kommersiell sexuell exploatering av barn genom att stödja ECPAT Sverige, som är en ideell förening som arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel. Organisationen ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in children for sexual purposes) bildades i Thailand 1990 av en grupp socialarbetare, som en reaktion mot den snabbt växande barnsexhandeln. 1996 bildades ECPAT i Sverige.

Arbetet grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, i synnerhet artikel 34 som handlar om kommersiellt sexuellt utnyttjande av minderåriga. Barnkonventionen fastställer att med minderårig avses alla personer under 18 år.

Ticket fördömer alla former av sexuell exploatering av barn och vi stöder alla lagordningar skapade för att förhindra och bestraffa sådana brott. Ticket begär att personal, partners och kunder aldrig själva exploaterar barn sexuellt samt alltid anmäler fall av detta som kommer till deras kännedom. 

Ticket medverkar aktivt i bekämpningen genom att vidta följande åtgärder:

Resepolicy - Vi tar i samtliga våra aktiviteter och relationer kraftigt avstånd från alla former av sexuell exploatering av barn. Detta gäller såväl vid tjänstgöring hemma som vid tillfälliga tjänsteresor. Vi besöker inte barer, restauranger etc. där minderåriga exponeras sexuellt. Misstänkta fall av sexhandel med barn rapporterar vi till polisen.

 

Marknadsföring - Vid informations- och marknadsföringskampanjer för tjänster och/eller varor skall utformningen inte anspela eller på annat sätt framställa barn på ett sexuellt sätt. Detta gäller såväl i text som  bild.

 

IT policy - Det är inte tillåtet att söka barnpornografi på Internet eller att söka kontakt/stämma möte med barn via chatt, diskussionsgrupper eller andra forum i sexuella syften. Vid upptäckt av barnpornografi på anställds dator anmäls denne till polisen.

 

Stödföretag - Vi har också skänkt en företagsgåva för att ytterligare stötta ECPAT´s arbete mot barnsexhandel.

 

Läs mer om ECPAT´s arbete på www.ecpat.se!

Stäng

Hjälp att boka?

Behöver du hjälp eller har frågor?
Ange ditt telefonnummer, inklusive riktnummer, så ringer vi upp dig så fort vi kan!